Управљање успешним тимом

Датум курса: 04.11.2019 - 05.11.2019

Полазници: Функционални руководиоци, Руководиоци пројеката, чланови тимова
Трајање: 2 дана (12 PDU поена)
 

Садржај курса:

1. Основе тимског рада

 • Шта је тим и тимски рад ињегове карактеристике
 • Значај, користи, предности и мане тимског рада
 • Компоненте и правила која чине успешне тимове
 • Категорије тимова
 • Животни циклуси тима
 • Одговорности чланова тима

2. Одлучивање у тимовима 

 • Доношење одлука
 • Принципи тимског одлучивања

3. Развој тимова

 • Фазе развоја тимова

4. Мотивација тима

 • Теорије мотивације
 • Мотивација чланова тима

5. Комуникација у тиму

 • Компоненте комуникације
 • Типови комуникације
 • Комуникација са члановима тима

6. Руковођење тимовима - лидерство

 • Руковођење тимом – компоненте
 • Руковођења тимом – Стратегија и активности
 • Карактеристике доброг вође тима

7. Проблеми у оквиру тимова

 • Типови тимских проблема, приступи и начини њихових решавања
 • Ефикасност радних састанака

8. Конфликти у оквиру тимова

 • Узроци за настајање конфликта и њихови типови
 • Методе за управљање конликтима
 • Питања, савети и замке у код тимских конфликта

9. Делегирање

 • Основе делегирања
 • Проблеми код делегирања

10. Вештине преговарања 

 • Принципи преговарања
 • Приступи и припреме за преговарање
 • Савети и замке у процесу преговарања
Пријави се
X