Vesti i najave

Prijavite se na mejling listu

MS Project (ONLINE)

SADRŽAJ KURSA:

 • Definisanje kalendara projekta
 • Izrada dinamičkog plana projekta
 • Uspostavljanje veza i modifikovanje veza između aktivnosti
 • Odlaganje početka aktivnosti i vremensko preklapanje aktivnosti
 • Deljenje aktivnosti
 • WBS tehnika
 • Metod ključnih događaja
 • Pojam resursa i troškova
 • Unošenje podataka o resursima u projekat
 • Unošenje podataka o troškovima
 • Pojmovi trajanja aktivnosti, količine rada i jedinica resursa
 • Raspoređivanje resursa
 • Pronalaženje preopterećenih resursa
 • Nivelisanje resursa
 • Sortiranje aktivnosti i resursa
 • Grupisanje aktivnosti i resursa
 • Filtriranje aktivnosti i resursa
 • Definisanje posebnih polja za aktivnosti i resurse
 • Definisanje tabela i ekranskog prikaza podataka
 • Praćenje realizacije projekta
 • Pregled odstupanja od prvobitnog plana projekta
 • Izrada, izmena i štampanje izveštaja
 • Izrada plana projekta (praktična vežba)